za 11 dec

Sweet AnaRchy Session: Een jamsessie zonder regels

Jamsessie

We gaan jammen, vrij improviseren en de regels van de pop en jazz los laten. Gewoon in het moment op elkaar reageren.

Luisteren naar elkaar. Reageren. Verrassend combineren. Klimmend naar hoge hoogtes om daarna diepe laagtes te bereiken. Van dikke harmonieën naar plotselinge solo’s waaien. Een wervelwind die weer gaat liggen. Kabbelend naar golven in de luwte....

Sluit aan als je wil, het podium is vrij voor iedereen: voor alle instrumenten en stemmen. Voel je welkom.

Experimenteel open podium

Wil je een experiment laten horen wat je al hebt voorbereid, dan is daar ook ruimte voor. Meld dit even van tevoren bij één van ons (Maartje, Esther of Maaike).


Afbeelding: Honig terrein (maker onbekend)


We′re going to jam! Improvise freely and let go of the rules. Not the covid rules of course, but the rules of jazz or pop. Simply react to each other in the moment. Listening to each other. Comment. Surprisingly combined. Climbing to high heights and then reaching deep lows. Blowing from thick harmonies to sudden solos. A whirlwind that subsides again. Rippling to lee waves .... Join if you want, the stage is free for everyone: for all instruments and voices. Feel welcome. Experimental open stage If you want to show an experiment that you have already prepared, there is also room for that. Report this to one of us (Maartje, Esther or Maaike) in advance.

Gratis
Prijs (ADD) € 
Zaal open 13:30
Aanvang 13:45
Einde 16:30
Locatie Brebl
Organisatie Brebl
Genre Live muziek, Jazz
Artiest(en)
XML
nieuwsbrief nieuwsbrief