Stichting Breblen

De jazz- en popprogrammering in Brebl wordt verzorgd door de stichting Breblen.

RSIN 860760315

breblen@brebl.nl

Waalbandijk 14d 6541AJ Nijmegen

Triodos NL47 TRIO 0788 9375 37

statuten en beleidsplan

De stichting heeft ten doel culturele, sociale, creatieve en recreatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord tot stand te brengen. Bij het verwezenlijken van haar doelstelling legt de stichting prioriteit bij het culturele doel. De focus van deze culturele doelstelling ligt daarbij op de presentatie van (live) (jazz- en pop)muziek, hedendaagse experimentele / modern-klassieke muziek en (muziek)theater. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: de stichting organiseert en faciliteert 80 jazzconcerten per jaar. De stichting is actief aan het zoeken naar een nieuwe locatie voor stichting Breblen zodat haar activiteiten na 1 januari 2025 kunnen worden voorgezet.

Directeur / bestuurder: G Verstegen 

Raad van Toezicht: Dhr Eikelenboom, Dhr Ganzeboom, Mw Morshuis

De bestuursleden en leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Een verslag van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording vindt U na afronding van het lopend boekjaar op deze site

De stichting Breblen is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI

nieuwsbrief nieuwsbrief