wo 27 sep

Sweet AnaRchy Session + workshop door Thomas Johannsen

Free Impro Session

We gaan jammen, vrij improviseren en de regels van de pop en jazz los laten. Gewoon in het moment op elkaar reageren.

Luisteren naar elkaar. Reageren. Verrassend combineren. Klimmend naar hoge hoogtes om daarna diepe laagtes te bereiken. Van dikke harmonieën naar plotselinge solo’s waaien. Een wervelwind die weer gaat liggen. Kabbelend naar golven in de luwte....

Voorafgaand de sessie is er een workshop die wordt gegeven door Thomas Johannsen. De sessie is gratis toegankelijk, voor de workshop vragen we een bijdrage van €10,-.

Thomas Johannsen (*1974) is een internationaal veelgevraagd workshopdocent en performancemaker op het gebied van interdisciplinaire improvisatie, met bijzondere aandacht voor de menselijke stem. Hij is artistiek leider van het in Amsterdam gevestigde vocaal improvisatie-ensemble The Genetic Choir. Naast het voortdurend lesgeven en leiden van Genetic Choir-sessies in Nederland gedurende de afgelopen 14 jaar, heeft hij zijn unieke mix van belichaamde stemimprovisatietechniek naar landen als Frankrijk, Italië, Tsjechië, Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten en Japan gebracht. Hij is mede-oprichter van WhatIIIF? – een internationaal, nomadisch improvisatieonderzoeksfestival in zijn vierde jaar. 

Thomas is ook een gecertificeerde aikidoleraar en heeft een 3e Dan van de Aikikai Hombu Dojo in Japan. De meer dan 20 jaar ervaring als aikidobeoefenaar heeft zijn lesmethoden sterk beïnvloed voor het vinden van een sterke belichaming en het vermogen om als improvisator subtiele en vlijmscherpe verbindingen te hebben met andere artiesten terwijl hij samen creëert.


Sluit aan als je wil, het podium is vrij voor iedereen: Thomas gaat met de Genetic Choir principe werken en het is geschikt voor alle instrumenten en stemmen. Wil je je aanmelden voor de workshop: Stuur dan een mailtje. :)

19:00 - 19:30 uur: inloop/opbouw
19:30 - 21:00 uur: workshop door Thomas Johannsen (€10)
21:00 uur: free impro sessie (gratis)Afbeelding: Honig terrein (maker onbekend)


We′re going to jam! Improvise freely and let go of the rules of jazz or pop. Simply react to each other in the moment. Listening to each other. Comment. Surprisingly combined. Climbing to high heights and then reaching deep lows. Blowing from thick harmonies to sudden solos. A whirlwind that subsides again. Rippling to lee waves .... Join if you want, the stage is free for everyone: for all instruments and voices. Feel welcome.

Thomas Johannsen (*1974) is an internationally asked-for workshop teacher and performance maker in the field of interdisciplinary improvisation, with a special focus on the human voice. He is the artistic director of Amsterdam based vocal improvisation ensemble The Genetic Choir. Next to continually teaching and leading Genetic Choir sessions in the Netherlands for the last 14 years, he has brought his unique blend of embodied voice improvisation technique to countries such as France, Italy, Czech Republic, England, Germany, the United States and Japan. He is co-founder of WhatIIIF? – an international, nomadic improvisation research festival in its fourth year.

Thomas is also a certified aikido teacher and holds a 3rd Dan of the Aikikai Hombu Dojo in Japan. The more than 20 years of experience as an aikido practitioner have influenced strongly his teaching methods for finding strong embodiment and the ability as an improviser to have subtle and razor-sharp connections with other performers while creating together.


deurverkoop
Prijs (ADD) € 10,00
Zaal open 19:00
Aanvang 19:30
Einde 23:00
Locatie Brebl
Organisatie Brebl
Genre Live muziek, Jazz
Artiest(en) Thomas Johanssen
XML
nieuwsbrief nieuwsbrief